مدیرعامل شرکت ایده‌ها و بینش‌های رفتاری

دکتر مصطفی نصر اصفهانی

Telegram: @MNEsfahani

Marketing

بهزاد مغانلو

[email protected]
+63426869

متخصص حوزه بانکداری رفتاری

سیدرضا حسین‌ پوررامزی

[email protected]
09131234455