دوره آموزشی جامع مالی رفتاری (نوبت دوم-آنلاین)

شروع ثبت‌نام :1401/11/25
شروع دوره :1401/12/04

مدرس دوره:
دکتر مصطفی نصراصفهانی
مدرس بازار سرمایه