طراحی محصولات و خدمات بانکی

999,000 تومان

سطح دوره: پیشرفته
گواهی نامه پایان دوره: دارد
فرمت آموزش: وبینار+دانلود فیلم وبینار
پیش نیاز: آشنایی با طراحی محصولات بانکی
زمان اجرای دوره: پنجشنبه ۲۰خرداد ساعت ۹تا۱۲
مدرس: دکتر سیدرضا حسینی پور رامزی | دکتر مصطفی نصر اصفهانی